linux cok yer kaplayan
linux cok yer kaplayan

Linux – Çok Yer Kaplayan Dosyaları Bulma

Merhaba,

Linux’ta zaman zaman disk doluluğu gibi sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda CLI üzerinden hangi klasörlerin ve dosyaların büyük boyutlu olduğunu görebilmek ve bunları sıralamak için aşağıdaki komuru kullanabiliriz:

/ : hangi path altında araştırma yapacağımızı belirtir. Örneğin, ” /var/log/

sort -rh : sıralama yapmamız için gerekli

head -n <sayı> : kaç kayıt gösterileceğini belirtir

Ayrıca aralardaki ” | ” (pipe) karakteri de çalıştırılan her bir komutun birbiri ile ilişkilendirilmesine yarar. Yani mantıksal olarak “ve”lemiş (AND’lemiş) oluyoruz; diğer bir değişle komutları çarpmış oluyoruz.

Son olarak, bu komutun çıktısını ekrana bastırmak yerine bir dosyaya yazdırmak istersek de aşağıdaki gibi çalıştırabiliriz:

Saygılarımla.